Co je Alpenverein | pojištění alpenverein-edelweiss

Na úvod » Co je Alpenverein

Co je Alpenverein

Österreichischer Alpenverein (OeAV) založený v roce 1862 je dnes se svými 400 000 členy největším horolezeckým sdružením Rakouska. OeAV je veřejně prospěšné nestranické sdružení orientované na turistiku, horolezectví, horské výstupy, cestování, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, ochranu přírody a prostředí, práci s mládeží, péči o seniory, vydávání publikací, vědeckou činnost a mnohé další. Významnou oblast práce OeAV představuje udržování jeho více než 500 horských chat a péče o síť alpských stezek.

 Sekce EDELWEISS byla založena v roce 1946 a je největší sekcí v rámci Alpenvereinu. Svoje sídlo má ve Vídni na adrese: A-1010 Wien, Walfischgasse 12. Sekce EDELWEIS je společensky užitečný, samostatný, nadstranický alpský spolek. Jejím úkolem, který je definován stanovami, je přiblížit členům této sekce alpinistiku v nejširším slova smyslu se všemi jejími druhy činností, s její krásou, a rovněž s osobní důležitostí člověka. Stručně řečeno se dá říci, že chce v přírodě a světě hor vytvořit pro člověka prostor pro zážitek, přičemž právě jeho udržení získává v posledních letech na stále větším významu.

 Naše skupina Alpenverein Edelweiss CZ byla založena v roce 2001 a patří k největším oficiálním zástupcům Alpenvereinu v České republice. Pokud se chcete stát členem, tak jste u nás na  správném místě. Poskytneme vám veškeré informace o Alpenvereinu, o všech výhodách členství, včetně pojištění, a také potřebnou pomoc v případě pojistné události.

Alpenverein Edelweiss